+372 646 2222 info@oiguskord.ee

Avasime uue kontori Haapsalus – Lihula mnt 3, III korrus

lihula_mnt_3

  Meil on hea meel teatada, et õigusbüroo Õigus ja Kord on laienenud! Alates käesoleva aasta veebruarist on avatud õigusbüroo harukontor Haapsalus aadressil Lihula mnt 3, III korrus. Õigusbüroo poole saab pöörduda helistades kontori üldnumbril +372 646 2222 või kirjutades meile info@oiguskord.ee.   Abi osutatakse kõikides peamistes tsiviilõiguse valdkondades, sh perekonna- ja pärimisõiguses, võlaõiguses ja lepingutegaRead More…

Raha

  1. jaanuaril 2016 tõusis alampalk endiselt 390 eurolt 430 euroni. Kuivõrd alampalgaga on seotud ka alaealisele lapsele makstav minimaalne elatis, so pool sellest, tõusis uuest aastat ka elatise suurus endiselt 195 eurolt 215 euroni.   Tihti pöördutakse õigusbüroo poole küsimusega, et kui minimaalne elatis on tõusnud, kas siis tuleb ilmtingimata lapsevanema vastu kohtusse pöördudaRead More…

3

  Hea abivajaja!   Õigusbüroo Õigus ja Kord alustas 2014. aasta juunikuus projektiga, mille raames osutavad  õigusbüroo Õigus ja Kord juristid igal teisipäeval abivajajatele tasuta õigusabi. Projekt on elluviimisest alates olnud väga menukas ning inimeste aina kasvav huvi viitab sellele, et nõudlus tasuta õigusabile on ka täna endiselt sama suur. Üle aasta kestnud nõustamised onRead More…

На этой неделе юристы правового бюро Õigus ja Kord Валерия Щербакова и Катрин Кийск подписали соглашение о сотрудничестве, на основании которого до конца нынешнего года клиентам эстонской Кассы по безработице юристы будут давать консультации по борьбе с задолженностями. Данная услуга предназначена прежде всего тем, кто после окончания трудовых отношений потерял свой  ежемесячный доход, в связи с чем имеетсяRead More…

Tasuta loeng

  Õigusbüroo Õigus ja Kord koostöös Maardu Linnavalitsusega korraldavad alates 4. märtsist tasuta venekeelse loengute sarja teemal “KORTERIÜHISTUD”. Tule ise ja jaga head sõna ka sõbraga.   Loenguid viivad läbi õiguse magistrikraadiga lektorid õigusbüroo jurist Valeria Titova ja Erika Scholler.  

Untitled

  Läinud reedel, so 19. septembril 2014, sõlmisid perekool.ee ning Õigusbüroo Õigus ja Kord koostöölepingu, mille kohaselt annavad edaspidi meie juristid Katrin Kiisk ja Valeria Štšerbakova perekool.ee “Küsi nõu” rubriigis kasutajatele tasuta õigusabi. Juriidilisi konsultatsioone antakse kõikides peamistes eraõiguse valdkondades, mh täitemenetluses, võlaõiguses, perekonnaõiguses, pärimisõiguses, tarbijaõiguses ning paljudes muudeski küsimustes.   Perekool.ee “Küsi nõu” rubriigis onRead More…

Riigikohus

Käesolevast aastast alates hakkab Riigikohus kolm korda aastas avaldama oma kodulehel  ülevaateid Riigikohtu aktuaalsest praktikast. Ülevaate tegemise eesmärgiks on tutvustada eelkõige lahendeid, millega muudetakse, arendatakse või ühtlustatakse senist kohtupraktikat või milles käsitletakse mõnd õigusinstituuti esimest korda.   Aktuaalse praktika ülevaateid tehakse eraldi nii haldusasjades, tsiviilasjades, kriminaalasjades kui ka põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.   Esimese nelja kuu kokkuvõttegaRead More…


Scroll to Top